Sanering

Med stor omsorg hanterar vi alla typer av saneringar.

Sanera erbjuder ett stort antal olika tjänster inom sanering.

Inom sanering erbjuder vi tjänster för brand, vatten och mögelskador i hem och offentliga miljöer. Fokus ligger på komplexa projekt innefattande bla förskolor, sjukhus , kontor och industrilokaler.