Inventering

Inventering av material borgar för en säker arbetsmiljö

Sanera utför materialinventeringar för en säker arbetsmiljö.

Vid ombyggnation som innefattar rivning skall alltid en miljöinventering utföras för att kunna identifierar material och komponenter som innehåller farliga ämnen. Analyser används sedan som ett viktigt underlag för kontrollplan, rivningsåtgärd samt att avfall hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.