Håltagning

Med mångårig erfarenhet utför vi håltagningar i alla typer av material

Sanera är en trygg, ledande håltagningsaktör och självklar samarbetspartner för byggrelaterade företag, försäkringsbolag samt fastighetsbolag.

Vår verksamhet innefattar projektering, utförande och uppföljning. Vi engagerar oss i ett tidigt skede och tar stor hänsyn till arbetsmiljö och effektivisering av genomförandeskedet.

Projekten innefattar både mindre installationsprojekt till större kommersiella uppdrag.