Miljö

Sortering vid källans plats förenklar materialåtervinning och ökar möjligheter att återanvända olika material.

Sanera river med miljön i fokus.

Rivning kan ha stor påverkan på miljön om den inte utförs på rätt sätt , tidig planering av avfallshanteringen är viktig för en miljöanpassad hantering av avfallet.

För oss är hållbarhet att ta ansvar , att genomföra rivningar utan att belasta vår miljö mer än nödvändigt. Vi utför rivningar med avfallsplaner och kvalificerade uppföljningar, vi sorterar för miljön.