Sanering

Mögel, avloppsvatten, svamp, rök, brand, vatten. Behöver ni hjälp med sanering?
Sanering
Sanering
Sanering

Vad som än är orsaken till att sanering behöver genomföras; mögel, avloppsvatten eller brand, är det viktigt att rätt åtgärder vidtas. Om inte det skadade området saneras på ett ordentligt och fackmannamässigt sätt är det stor risk att problem med bl.a. lukt och mögel uppkommer i framtiden.
Sanera har arbetat med olika typer av sanering i 10 år vilket har medfört att vi har väl inarbetade rutiner och stor erfarenhet av att utföra de flesta saneringsuppdragen.

Vi ser fram emot nya och spännande saneringsuppdrag att ta oss an. Kontakta oss så berättar vi mer.