Asbest

Behöver du hjälp att sanera asbest? Sanera innehar behörighet för att utföra sanering och inventering av asbest. Ring oss så hjälper vi dig med hela processen, från tillståndsansökan till att arbetet är slutfört!
Asbest

Fram till och med 1980- talet användes asbesthaltigt material flitigt på våra byggarbetsplatser, främst förekom det i isolering, fix, fog etc. Idag är många fastigheter som är byggda under den här tidsperioden av stora renoveringsbehov, vilket innebär att asbest återigen medför risk för fara på många arbetsplatser. Asbestfibrer är väldigt hälsoskadliga för människor om de hanteras på ett felaktigt sätt. Genomförs sanering av asbest av utbildad och behörig personal i rätt tid kan man reducera den annars allvarliga risk för fara som kan uppkomma.

För att säkerhetskälla arbetsplatser och för att utesluta risk för fara erbjuder Sanera både inventering och sanering av asbest. På så sätt kan asbest uppmärksammas och ni kan i tid planera eventuella åtgärder som behövs för att få en säker och hälsosam arbetsplats.

Vi har egen behörig personal som utför asbestsaneringarna. Har ni behov av hjälp, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

"I samband med att en byggfirma fick uppdrag att åtgärda en stor vattenskada åt ett försäkringsbolag blev vi ombedda att riva kök på sex våningar. När vi påbörjade jobbet utförde vi en asbestinventering. Kaklet som renoverats på 60-talet visade sig innehålla asbest men tack vare att vi själva kunde utföra saneringen behövde det inte bli något stopp i själva arbetet"