Miljöpolicy

Miljön är mycket viktig för vårt samhälles fortsatta utveckling. Sanera bidrar på alla sätt som vi kan för att förbättra den ytterligare. Nedan kan du läsa om vårt arbete.

Sanera vill med vår miljöpolicy uttala vår miljövision till våra interna och externa intressenter.
Vår ambition är att allt miljöarbete inom företaget skall utgå ifrån de lagar och förordningar vår verksamhet omfattas av,
våra kunders och leverantörers krav och förväntningar på vårt miljöarbete. Att vi aktivt verkar för ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar.

Detta åstadkommer vi genom att Sanera uppfyller följande:

  • Miljöfrågor skall beaktas utifrån Sanera och våra kunders miljöperspektiv,
    och ekonomiska förutsättningar.
  • Att Sanera regelbundet informeras om våra kunders miljöbehov och önskemål inom vårt verksamhetsområde.
  • Att vi på Sanera kontinuerligt arbetar för att effektivt planera och utnyttja vår
    maskin/ fordonspark för att minska onödig miljöbelastning.
  • Att Sanera ständigt kompetensutvecklar sina medarbetare inom miljöområdet, så respektive arbetsuppgift utförs enligt god affärssed och med miljö i fokus.
  • Att öppet och med regelbundenhet redovisa Sanera:s miljöarbete och att tillgodose myndigheternas krav på tillstånd och dylikt.
  • Att vi på Sanera tar hand har vårt eget avfall på bästa ur miljösynpunkt bästa sätt efter våra ekonomiska förutsättningar.