Kvalitetspolicy

Sanera strävar efter att leverera marknadens bästa kvalitet på våra tjänster och produkter. Nedan kan du läsa Sanera:s kvalitetspolicy som är en del av detta arbete.

Sanera:s ambition är att hos våra kunder skapa förtroende för vår förmåga och vår vilja att motsvara ställda krav och förväntningar. Kvaliteten i vår verksamhet skall vara sådan att man som kund ser oss som självklara förstahandsvalet av entreprenör.

Detta åstadkommer vi genom att Sanera uppfyller följande:

  • Sanera ska ha en tydlig organisation, klara ansvarsförhållanden och en aktiv kommunikation med såväl kunder som leverantörer.
  • Sanera ska ha en välutbildad och motiverad personal, bra utrustning och utföra arbetet rätt från början och bästa möjliga sätt.
  • Sanera ska tillgodose att varje enskilt projekt fungerar och administreras så att kundens i förekommande fall, krav och förväntningar uppfylls.
  • Sanera ska aktivt och kontinuerligt arbeta med kvalitetsförbättringar.
  • Sanera ska i kundkraven också beakta de krav som samhället ställer på oss i form av lagar och regelsystem.

Det är Sanera:s samtliga medarbetares gemensamma uppgift att förverkliga denna policy och eftersträva ständig utveckling, i syfte att bevara och stärka vår position som ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt företag
.