Arbetsmiljöpolicy

Sanera strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare, både vad gäller säkerheten och trivseln på företaget. Nedan kan du läsa om vårt arbete för att ytterligare förbättra arbetsmiljön.

Saneras:s ambition är att skapa en trygg och säker arbetsplats, som ger arbetsglädje och hög produktivitet hos våra medarbetare.

Detta åstadkommer vi genom att Sanera uppfyller följande:

  • Sanera ska tillgodose att vår verksamhet inte förorsakar olyckor eller skador fysiskt och psykiskt på såväl anställda som kunder.
  • Sanera ska verka för ständiga förbättringar inom arbetsmiljö, genom kurser och utbildningar.
  • Sanera ska följa gällande lagstiftning och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
  • Att det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och den yttre miljön liksom för att erforderlig utbildning sker ligger hos företagsledningen, men samtliga anställda har också ett eget ansvar.
  • Sanera ska följa de instruktioner från företagsledningen gällande skyddsutrustning och personligt skydd för att undvika tillbud eller skador.
  • Att alla inom Sanera ska genom ett positivt och respektfullt uppträdande bidra till ett gott arbetsplatsklimat där alla trivs och sjukfrånvaron minimeras.