Vad gör ni med rivningsmassorna ?

Rivningsmassorna sorteras ut på plats och placeras i byggsäckar eller containers, senast dagen efter avslutat arbete hämtas behållarna av den anlitade miljöentrepenören.