Jobba hos oss

Just nu söker vi medarbetare, läs mer här

"Sanera har 35 anställda rivare"

När du anlitar Sanera är du säker på att få folk som är utbildade och kunniga inom det område de skall utföra arbetet. Samtliga arbetare är anställda hos Sanera.

Allt rivningsmaterial sorteras!

Sanera sorterar allt rivningsmaterial på källans plats!

Jobba hos oss

Just nu söker vi medarbetare, läs mer här

Allt rivningsmaterial sorteras!

Sanera sorterar allt rivningsmaterial på källans plats!

Dammfri rivning!

Sanera genomför samtliga rivningar och saneringar med marknades bästa utrustning för bekämpning av damm.